shootlab.nl | Jongerentrajecten
16215
page,page-id-16215,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive
 

Voor wie:

Een traject bij Shootlab is er voor activering of re-integratie van jonge mensen tussen 17 en 30 jaar die:

 

 • herhaaldelijk schooluitval hebben;
 • hun baan niet kunnen vasthouden;
 • niet weten wat ze willen gaan doen;
 • weten wat ze willen, maar de verwijzer twijfelt aan de haalbaarheid.;
 • werkervaring willen onderzoeken in een echte werkomgeving:
  learning by doing;
 • omschakelen van dagbesteding naar werkervaring;
 • met werkervaring een referentie willen opbouwen.
jongeren_wat_wij_doen

Wat wij doen:

Shootlab biedt een veilige plek aan jongeren om te leren durven en doen.

 

We begeleiden ze met het aanleren van essentiële vaardigheden zoals geloof in eigen kunnen, sociale interactie, solliciteren en hoe ze zichzelf kunnen presenteren.

 

We werken aan het zelfoplossend vermogen door de jongeren te leren hoe met acute problemen om te gaan. ‘Learning by doing’ vergroot hun assertiviteit, zelfvertrouwen en aanpassingsvermogen. Iets dat altijd van pas komt in het latere leven.

 

Wij helpen de jongeren om realistische doelen te stellen. Wij richten ons op het wegnemen van obstakels en het inslaan van nieuwe wegen. Deze kunnen ze inslaan door het opdoen van kennis, het werken aan hun houding en de ontwikkeling van andere competenties die ze nodig hebben op weg naar werk of opleiding.

 

Op deze manier bieden we een combinatie van groepsactiviteiten, learning by doing, en individuele begeleiding. We gebruiken daarbij alles wat werkt om de samenwerking, weerbaarheid en communicatie te verbeteren. Daarbij is de feedback van en naar de individuele begeleiders van belang.

 

Een specifieke groep, binnen de populatie van Shootlab, bestaat uit jongeren met een vorm van autisme. Ook voor hen werkt het filmproces regulerend en stimulerend op hun leven.

 

Met de camera als focuspunt, de filmopdracht als stof tot nadenken en het filmen als ‘doe-proces’ krijgt de jongere met autisme eenzelfde impuls als een niet autistische jongere. Het isolement waarin een jongere met autisme kan verkeren wordt zo doorbroken.

 

Ongeacht hun specifieke belevingswereld hecht Shootlab eraan om ook bij deze jongeren uit te gaan van de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Shootlab werkt hierin samen met diverse organisaties voor jongeren met autisme.

 

We zoeken altijd naar creatieve oplossingen op maat en helpen jongeren zo op weg in hun specifieke situatie.

Hoe werkt Shootlab voor jongeren?

We beginnen met een kennismakingsgesprek waarin alle leefgebieden ter sprake komen. Ook de behoefte van de jongere wordt besproken. Wat is er nodig? Daarna maken we duidelijke afspraken wat we van elkaar kunnen verwachten. Dat leggen we vast in een afsprakenovereenkomst.

Het Learning lab is opgedeeld in drie fasen:

 

1: Oriëntatie, 2: Werken aan je uitdagingen, en 3: Voorbereiden op vertrek.

 

Gemiddeld blijven jongeren vier tot zes maanden bij Shootlab, voordat ze toe zijn aan een volgend stap.

 

Bij jongeren met autisme vindt vooroverleg plaats met de individuele begeleiders van de zorgorganisaties, die vervolgens jongeren aanmelden voor een traject. De precieze duur daarvan is niet strikt vastgelegd. Veel hangt af van de persoonlijke omstandigheden van de jongere in kwestie.

jongeren_shootmedialab(aangepast)
jongeren_kickstart(aangepast)

Kickstart

Gemeenten kunnen Shootlab inschakelen voor een groepstraject van zes weken, gekoppeld aan een communicatie-doel binnen de gemeente.

 

De afdeling Werk en Inkomen plaatst 12 tot 15 jongeren in de groep voor activering. Zij volgen een week-programma van groepstrainingen en videoproductie. We werken gedurende zes weken, in uw gemeente op locatie.

 

In een Kickstart-traject snijdt het mes voor de gemeente aan twee kanten; Activering van werkloze jongeren en online video voor gemeente-voorlichting en informatie.

Op deze manier realiseerde Shootlab bijvoorbeeld:

 

 • een korte documentaire over duurzame stadsverwarming
 • fietsroutes voor de verkeersexamens van de basisscholen
 • reportages over de zorg-transitie als voorlichting aan burgers
 • reportages over infrastructurele werkzaamheden, waar lokaal veel over wordt gesproken, als informatie voor bewoners.

Traject op maat

Activering en communicatiecampagne in één

Shootlab maakt voor uw organisatie een traject op maat, gekoppeld aan de doelgroep en communicatiedoelstelling.

Shootlab neemt voor bepaalde tijd haar intrek in uw organisatie. De doelgroep werkt samen met begeleiders en programmamakers op locatie. Bijvoorbeeld rondom een belangrijk evenement of een gebeurtenis met nieuwswaarde. U kunt met Shootlab uw eigen beelden via social media verspreiden.

jongeren_traject-op-maat(aangepast)
jongeren_social-return(aangepast)

Social Return on Investment

SROI (Social Return On Investment) speelt een rol bij aanbestedingen van gemeenten en rijksoverheid. Uw bedrijf of organisatie kan Shootlab inschakelen voor de social return verplichting bij een aanbesteding.

Een opdracht aan Shootlab betekent een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een investering met een maatschappelijk rendement!

 

Voor gemeenten en instellingen kan Shootlab tegelijkertijd een aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in traject nemen in samenwerking met de afdeling Werk en Inkomen van de betreffende gemeente. Neemt u voor meer informatie contact op.

 

Voor informatie over social return in de Gemeente Amsterdam kijkt u op: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/social-return

Aanmelding en informatie

Shootlab heeft voor jongeren een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Neem voor informatie over de mogelijkheden en voor een prijsopgave contact op via:

 

E: info@stichtingshoot.nl

 

T: 020 789 28 68